UDGIVELSER

Ansigt til Ansigt

Ansigt til Ansigt – Samtale om kristen tro

Göran Skytte & Br. Wilfrid Stinissen OCD

 

De kommer fra forskellige verdener, men i samtalerummet i et kloster i Skåne mødes de gang på gang for at samtale om kristen tro.

Göran Skytte er den undersøgende og prisbelønnede reporter, som blev kristen i voksen alder. Siden da har han skrevet flere bøger med udgangspunkt i den kristne tro. Han er medlem af Svenska kyrkan, men som foredragsholder er han mindst lige så tit brugt af andre kirker.

Wilfrid Stinissen er den åndelige vejleder, som har levet med Gud i hele sit liv. Han er katolsk præst, dr. fil., karmelitbroder og forfatter til en mængde værdsatte bøger, som er blevet udbredt over hele verden. Det er hjemme hos ham, i karmelitklosteret i Norraby, at samtalerne finder sted.

Sammen, og ud fra Br. Wilfrids tekster, drøfter de åndeligt liv og kristen tro. De taler om at længes efter og erfare Gud, om synden og om nåden, om tvivl og tro, om menneskets behov for tegn, om ondskabens problem, om hvordan man kan tro på djævelen, og hvordan det er muligt at blive et mere sandt menneske og tilmed ligne Kristus. Det er samtaler, der nogle gange er svimlende, hvor sorte avisoverskrifter nogle gange giver nyt lys til Bibelens visdom. Men der er også rum for det allermest hverdagsagtige. Er det for eksempel sandt, at munke holder ferie?

Dette er en bog, der vil ændre livet for mange. Den når dybt ind i hjertet og forløser. Åndelig vejledning på højt niveau og samtidig tilgængelig for enhver.”

PETER HALLDORF, PASTOR OG FORFATTER.

354 sider. Pris 200 kr. + forsendelse

Korsfæstet med Kristus – Paul af Korset

Kirsten Krog

 

Gennem Paul af Korsets (1694-1775) liv og mystik ledes vi ind i korsets mysterium, det om hvilket hans navnebror, apostlen Paulus skrev, at det er “en dårskab for dem, som fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft” (1 Kor1,18). For at pege på Den korsfæstede Jesus stifter Paul passionist ordenen, hvis særlige kald er gennem bod, bøn og forkyndelse, at vække kærligheden til Jesus i hans lidelse og død for os, og han fører en livlig korrespondance med en række personer, som ønsker at leve i et fortroligt fællesskab med Gud. I disse mange breve findes en skat af åndelig vejledning også for os i dag. Foreliggende bog er todelt. Første del er beretningen om Paul af Korsets liv, mens anden del er en indføring i centrale temaer i hans spiritualitet, såsom korset, indre bøn, den mørke nat, det skjulte liv i Gud, ydmyghed og Helligånden, blot for at nævne nogle. Denne del tager udgangspunkt i hans breve, som her bliver flittigt citeret og systematiseret for overskuelighedens skyld. Udover de to hoveddele, er der en kort indføring
i kilder og kontekst, og bogen afsluttes med et kapitel om Pauls død og med en kort præsentation af nogle af dem, som har fulgt ham i Den Korsfæstedes fodspor som passionister. Hos Paul af Korset peger alt hen på Jesus Kristus og ved at fordybe sig i hans spiritualitet og vejledning oplever læseren, at blikket stille men sikkert vendes bort fra alt vort eget og hen på ham, hvis lidelse og kors kan gøre os hellige.
150 sider. Pris kr. 150 + forsendelse

Ligedannet_Med_KristusLigedannet med Kristus. Sankt Gemma Galgani – en kærlighedens mystiker.

Kirsten Krog

 

Beretningen om den italienske helgen og mystiker, Sankt Gemma Galgani (1878-1903), er en kærlighedshistorie ud over det sædvanlige. Her møder vi et menneske, der blev grebet af Guds uendelige kærlighed med hele sit væsen, og gennem denne kærlighed blev hun ligedannet med han søn, Jesus Kristus. Gemma blev som ganske ung stigmatiseret og resten af sit korte liv var det hendes kald at ”fuldbyrde i sit kød, hvad der endnu mangler i Kristustrængsler” (Kol 1,24). Hun blev draget ind i Kristi stedfortrædende korslidelse for vores skyld i en grad, som sjældent er set, og i hendes liv legemliggøres Guds uendelige kærlighed til os, som den stråler til os fra Golgatha. Gemmas lidelsesmystik er fjernt fra vor tids flugt fra en hver form for lidelse, men hendes eksempel viser os, hvordan lidelsen i troens perspektiv kan blive frugtbar. Foreliggende bog er en kort biografi om Sankt Gemma Galgani, rig på citater fra hendes værker. Den første af sin slags i Norden. Da Gemma regnes for en af passionisternes helgener får denne orden en grundig præsentation i bogen. Endelig er der talrige henvisninger til andre helgeners parallelle erfaringer, for at vise, hvordan Guds værk i sine troende – samtidig med at det viser hans uendelige og personlige kærlighed til den enkelte har det samme mål, nemlig Kristuslighed. At blive en helgen er ganske simpelt at blive ligedannet med Kristus.
112 sider. Pris kr. 100 + forsendelse

Skjul dig ved bækken Kerit – Livet i Karmel

Br. Wilfrid Stinissen OCD

 

 Skjul dig ved bækken Kerit, i kærligheden, siger Gud til profeten Elias, og dermed til enhver karmelit, ja enhver kristen, i første Kongebog kapitel 17. Hvordan dette skal ske, har Karmelitterordenen villet give svar på i sin 800-års historie. I godt og vel tohundrede år blev de unge karmelitbrødre formet af den så kaldte Vademecum. Den er et kompendium for det daglige liv i Karmel. Karmelitbroder Wilfrid Stinissen har nu ud fra den tekst givet os en nutidig håndbog med samme formål. I den store karmelittiske tradition og ved hjælp af dens helgener og mystikere får vi her konkret vejledning for, hvordan vi indenfor eller udenfor klostermurene kan bruge hvor hverdag, så at den leder frem til mødet med Gud. Bogen er i lommeformat.

 

264 sider. Pris 140 kr. + forsendelse

 

 

Fuldkommenhedens Vej

Teresa af Ávila

 

Den spanske mystiker og ordensstifter, Teresa af Avila (1515-1582), skrev Fuldkommenhedens vej, fordi søstrene i det første reformerede kloster, som hun havde oprettet, bad hende skrive en bog om bøn. I dette værk giver Teresa en sammenfatning af den ånd, som hun ønskede, hendes søstre skulle være besjælede af. Teresa giver i denne bog udtryk for, at bønnen skal grundlægges på næstekærlighed, åndelig fattigdom og ydmyghed. Disse tre dyder er forudsætningen for, at bønnen kan udvikle sig og forvandle den bedende. Med denne indstilling kanman, efter Teresas opfattelse, begive sig ud på bønnens vej, og hun beskriver i denne bog bønnens forskellige stadier. Selvom Fuldkommenhedens vej oprindelig blev skrevet til en lille gruppe søstre, fik dette værk enorm udbredelse, og Teresas tanker om bønnens væsen er så centrale og klassiske, at de taler til mennesker i dag.

 

204 sider. Pris kr. 125 + forsendelse

Bed med hjertetBed med Hjertet. Bønnebog fra Medjugorje.

Slavko Barbaric OFM

 Et must for enhver Medjugorjepilgrim og andre der ønsker en hverdag med personlig bøn. Indeholder morgenbøn, aftenbøn, bøn til Helligånden, bøn før skriftemål, bøn ved tilbedelse af Alterets Helligste Sakramente, bøn for helbredelse, bøn før og efter messen og meget andet. Desuden bønner specielt knyttet til åbenbaringsstedet Medjugorje.
196 sider. Pris: kr. 100 + forsendelse

 

196 sider. Pris: kr. 100 + forsendelse

BakhitaBakhita. Historien om Bakhita fortalt af hende selv.

Josephine Bakhita

Bakhita døde i 1947. Som ganske ung blev hun bortført af slavehandlere fra området i Darfour. Ad Guds uransagelige veje blev hun ført til Den katolske kirke og blev optaget i kloster. Hun blev helgenkåret af Pave Johannes Paul II den 1. oktober 2000. I bogen bringes beretningen om hendes liv. Pave Benedikt XVI har sagt om hende: ”Vi, der altid har levet med det kristne Gudsbegre
72 sider. Pris: 30 kr. + forsendelse

Eukaristien i præstens og den troendes liv.

 

Br. Wilfrid Stinissen OCD

”Der findes intet mere smukt, intet højere, dybere og mere dyrebart end eukaristien. Eukaristien er Kirkens perle.” Således indleder forfatteren dette lille hæfte og udlægger på vanlig kompetent vis teologisk og spirituelt eukaristiens betydning for både præsten og de troende.
32 sider. Pris kr. 40 + forsendelse

 

De første munkes bog

 De første munkes bog hører til Karmeliterordenens ældste tradition. Man har længe troet, at den blev skrevet omkring år 420. I virkeligheden kom den frem omkring år 1370. Man ved ikke, hvem der er forfatteren. Denne bog har udøvet en dyb indflydelse på mange generationer af karmeliter. I den fandt og finder man en autentisk beskrivelse af karmeliternes spiritualitet og levevis.

 

 

 

40 sider. Pris kr. 60 + forsendelse

Maria Cultus

Pave Paul VI

Den apostoliske rundskrivelse Marialis cultus af Pave Paul VI om andagten til Guds Moder, blev trykt som s ærtryk af
Ave Maria i 1977. Dokumentet er det sidste kapitel i konstitutionen om Kirken og indeholder koncilets lære om Jomfru Maria. I hæftet gennemgås forskellige andagter til Jomfru Maria både i det daglige og i forhold til det liturgiske år. Marias betydning for os som kristne fremhæves, og forskellen mellem de sande andagtsøvelser og såkaldte falske andagter bliver også forklaret. De sidste beskrives som rent ydre andagtsøvelser og en gold og kortvarig sentimentalitet. Vil man fordybe sig i Marias rolle i vores Kirke er hæftet et uundværligt redskab.

 

50 sider. Pris kr. 150 + forsendelse

Lukket for kommentarer